Normal

Gaia vil ikke selge

Onsdag kveld sa styret i Gaia Trafikk nei til å bli kjøpt opp av engelsk transportselskap.

Styremøte Gaia
Foto: NRK

Arriva
Foto: NRK

Det var i går at det britiske kollektivselskapet Arriva la inn et bud på Gaia Trafikk på nærmere 430 millioner kroner.

På et ekstraordinært styremøte samme kveld, ble det vedtatt en innstilling hvor de ikke anbefaler selskapets aksjonærer om å innlede forhandlinger med Arriva.

Vedtaket ble gjort med åtte mot to stemmer.

Arriva er det nest største privateide transportselskapet i Europa. Selskapet har 33 000 ansatte, 14 000 busser og 400 tog.

Kommunen ville selge

Bergen kommune eier over halvparten av aksjene i Gaia Trafikk. Byrådet har ønsket å selge aksjene for å få penger til skole og eldreomsorg. Etter mye debatt, ble det ikke flertall i styret for noen uker siden.

Useriøst tilbud

Styreleder i Gaia Trafikk Gunnar Bakke, mener at tilbudet er useriøst. Det er bakgrunnen for at styret sier nei til oppkjøpet.

- Det kan stilles spørsmål ved at et tilbud i denne størrelsen kommer så sent, sier han.

Dermed ser alt ut til at fusjonen mellom Gaia Trafikk og HSD trolig vil gå som planlagt.

Aksjonærer kritiserer HSD og Gaia

Endelig avgjørelse i fusjoneringen, tas på generalforsamlinger hos de to selskapene i dag klokken 10. Det er urettferdig i forhold til dem som har aksjer i begge selskapene, mener Bjørn Smeby.

Hans selskap Nettfond er fjerde største aksjonær i Gaia og har 4000 aksjer i HSD. Han kritiserer styrene i HSD og Gaia for å ikke slippe til aksjonærene godt nok. Smeby er nødt til å sende en stedfortreder på en av generalforsamlingene.

- Det er sårt å bli fratatt retten til å være tilstede når en så vesentlig avgjørelse skal tas, sier han.