Fylkesvei i Masfjorden gjenåpnet

Fv 92 mellom Stordalsstølen og Bjordalen er åpnet igjen, etter å ha vært stengt pga rasfare, melder vegvesenet.