Fylkesveg 7 open igjen

Fylkesveg 7 mellom Granvin og Kvandal er no open for fri ferdsel. Vegen har vore stengd på grunn av fare for ras og stein i vegbana.