FYLKESVEG 572 OPNAR I DAG

Vegen mellom Bruravik og Ulvik opnar i løpet av ettermiddagen, melder Statens Vegvesen. Oppryddningsarbeidet etter steinraset er i gang, men det er uvisst kor lang tid det tek.