Fylkesmannen unnlot å opplyse om lovbrudd på ungdomssenter de førte tilsyn med

Fylkesmannen holdt tilbake informasjon om alvoret i lovbruddene på Vestlundveien ungdomssenter. Samtidig hadde de tett dialog med dem som drev senteret de førte tilsyn med.

Vestlundveien ungdomsinstitusjon

BRØT BARNEVERNLOVEN: Dagbladet ble informert om at forhold ved Vestlundveien ungdomssenter i Bergen brøt med forvaltningsloven, men fylkesmannen holdt tilbake informasjon om at de også hadde brutt barnevernloven.

Foto: Bufetat

Hanne Knutshaug ble heroinavhengig under barnevernets omsorg i Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen i Bergen. 18 år gammel, i september i fjor, døde hun i en fallulykke.

I en artikkelserie har Dagbladet avslørt uholdbare forhold på ungdomssenteret. Til slutt så barne- og likestillingsministeren så alvorlig på situasjonen at hun beordret ungdomssenteret nedlagt.

Nå skriver Dagbladet at Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet, i forkant av dette holdt tilbake informasjon om alvorlighetsgraden av lovbruddene på ungdomssenteret.

Dessuten informerte de Bufetat, som drev senteret de altså hadde tilsynssak mot, om hvordan de svarte media i saken.

Advokat og medierettsekspert Jon Wessel-Aas reagerer på opplysningene.

– I utgangspunktet er det uheldig at fylkesmannen, som skal stå i et uavhengighetsforhold til etaten de fører kontroll med, samordner sine svar til pressen med etaten, sier han til Dagbladet.

Fortalte hva de hadde sagt og utlevert

E-post-korrespondanse avisen har fått innsyn i, viser at seksjonsleder Øystein Breirem Jacobsen hos Fylkesmannen i Hordaland orienterte Bufetat region vest om hva han hadde svart Dagbladet i saken.

Øistein Søvik

– UHELDIG: – Vi ser i ettertid at det kan framstå som uheldig at fylkesmannen sendte dette til Bufetat, sier Øistein Søvik, direktør i Bufetat region vest.

Foto: Privat

Han fortalte også Bufetat hvilke dokumenter avisen hadde søkt innsyn i og fått utlevert.

Bufetat medgir overfor Dagbladet at dette kan fremstå uheldig. Seksjonsleder Jacobsen sier fylkesmannen «er uenig i at det er et tett forhold mellom Fylkesmannen i Hordaland og Bufetat region vest».

– Hvis det framstår som forsøk på å koordinere en historie med formål om å glatte over kritikkverdige forhold, så vil det være i strid med god forvaltningsskikk, sier Wessel-Aas.

Sa ikke at barnevernloven var brutt

Videre viser interne e-poster hos fylkesmannen at seksjonsleder Jacobsen overfor sin sjef, fylkeslege Helga Arianson, tar til orde for ikke å opplyse media om at ungdomssenteret hadde brutt barnevernloven.

Jon Wessel-Aas

KRITISK: Jon Wessel-Aas.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

En seniorrådgiver anbefalte Jacobsen å informere, men da han senere samme kveld kontaktet Dagbladet, valgte han likevel ikke å gjøre det.

– Vi har ikke holdt tilbake informasjon om lovbruddene, men avgrenset oss til å svare på det vi er spurt om, sier Jacobsen til avisen.

I en annen e-post til Arianson omtaler seksjonslederen det som et «dilemma» hvilken informasjon fylkesmannen skal gi ut, og samtidig «unngåelig» at Dagbladet får den.

Barne- og likestillingsministeren har beordret undersøkelser som kan gi svar på hvorfor Fylkesmannen i Hordaland ikke avdekket svikten hos Vestlundveien ungdomssenter. Det er Statens helsetilsyn som skal gjennomføre denne granskingen.