Fylkeslegen har åpnet tre tilsynssaker knyttet til kommunelegen i Fedje

Den nå sparkede Fedje-rådmannen konfronterte kommunelege Ernst Horgen med flere avvik ved sykehjemmet. Nå undersøker fylkeslegen tre saker. – En «skittpakke» mot meg, hevder Horgen.

Ernst Horgen

KOMMUNELEGE: Ernst Kaare Horgen (64) har i en årrekke vært kommunelege på Fedje. Jobben innbefatter også legetilsyn på sykehjemmet. Horgen har dessuten vært sentraltillitsvalgt i Legeforeningen, og er leder i Fedje Høyre. Her er han fotografert under Legeforeningens årsmøte i 2011.

Foto: Tore Kristiansen / VG

Fedjes mangeårige kommunelege, Ernst Horgen, var i konflikt med rådmann Ingebjørg Vamråk før et samlet kommunestyre i lukket møte nylig vedtok å sparke henne, uten begrunnelse.

Horgen er også leder for Fedje Høyre. Samme parti tilhører ordfører Stian Herøy, som initierte avsettelsen, og nylig gjorde Vamråks avgang endelig med en sluttpakke på 1,5 millioner.

I dag kan NRK fortelle at interne avviksrapporter på kommunelegen, fra ansatte ved Fedje sjukeheim, sto sentralt i konflikten med eks-rådmannen, og at fylkeslegen har åpnet tre tilsynssaker.

Sykehjemmet har tolv plasser. Hver onsdag kommer Horgen som tilsynslege i to timer, og skal se til beboerne som trenger det. Men flere pårørende har vært misfornøyde med behandlingen legen har gitt.

Mens de ansatte har fylt ut avviksmeldinger internt, er det henvendelser fra pårørende som har ført til at fylkeslegen nå har åpnet tre separate tilsynssaker mot det lille sykehjemmet.

– Vi har tre saker. Ingen av sakene er ferdige, og jeg kommenterer ikke underveis, sier fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, som bekrefter at alle sakene alle har tilknytning til tilsynslegen.

Fedje sjukeheim

FEDJE SJUKEHEIM: Har ti langtidsplasser, to korttidsplasser, og vel 20 ansatte i ulike stillingsprosenter, av dem seks sykepleiere. Kommunelege Ernst Horgen er tilsynslege på sykehjemmet to timer i uken.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Til sykehus med blodpropp etter en måned

Det er sjelden fylkeslegen behandler så mange som tre saker samtidig mot samme virksomhet eller person, særlig når det gjelder et lite sykehjem.

– Noen ganger har vi flere saker samtidig på en virksomhet eller en lege, men det er ikke ofte, sier Arianson.

Sakene kan ende med alt fra henleggelse eller pålegg om retting av avvik, til oversendelse til Helsetilsynet, som både kan gi advarsler og tilbakekalle autorisasjoner.

NRK kjenner innholdet i to av tilsynssakene. Begge er det pårørende til beboere på sykehjemmet som har meldt til fylkeslegen.

Den første saken dreier seg om en mann i 80-årene som høsten 2017 skal ha blitt feilmedisinert og mangelfullt undersøkt av tilsynslegen, noe som ga forverret tilstand og innleggelse på Haraldsplass sykehus i Bergen.

Den andre saken er den mest alvorlige.

Sykepleiere og familien til en mannlig beboer i 90-årene skal i én måned ha uttrykt bekymring for at mannen hadde blodpropp, uten at dette ble utredet av tilsynslegen.

Mannen skal ha hatt tydelige hevelser i høyre bein. Da han til slutt ble innlagt på Haraldsplass, påviste legene der straks blodpropp i beinet.

Ingebjørg Vamråk og Kjetil Lundberg

AVVISER «BESTILLINGSVERK»: – Påstanden om at jeg skal ha fått hjelp av noen til å skrive avviksmeldinger på sykehjemmet, viser manglende forståelse for hvordan avvikssystemet fungerer, mener Ingebjørg Vamråk, her fotografert sammen med advokat Kjetil Lundberg etter møtet om sluttavtalen med Fedje kommune i forrige uke.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Ignorerte bekymringene

Pleie- og omsorgsleder i Fedje kommune, Nadine Gutte-Preusse, er øverste sjef for sykehjemmet. Ifølge henne stilte Ernst Horgen som tilsynslege ingen diagnose.

«Legen er ikke enig i sykepleiernes vurdering og ignorerer bekymringene som har bygget seg opp», skriver Gutte-Preusse i sin forklaring om saken til fylkeslegen.

Ernst Horgen vil ikke kommentere saken om mannen i 90-årene, og viser til at opplysningene er taushetsbelagte.

– Dette er en del av «skittpakken» Vamråk og hennes konsulenter står bak, hevder Horgen.

I en e-post fra kommunelegen til Vamråk i februar i år, kommer det likevel frem at Horgen mener saken «i ettertid er beklagelig». Han skriver at funnene hans etter undersøkelsene av mannen «ikke var tydelige nok» til å forsvare transport til sykehus, men mener også at en sykepleier på sykehjemmet ikke fremla familiens bekymringer for ham.

Pleie- og omsorgslederen vil heller ikke uttale seg om saken. Av brevet til fylkeslegen kommer det likevel frem at hun ser svært alvorlig på den, da blodpropp «kan gi alvorlige konsekvenser og i verste tilfelle føre til pasientens død».

I brevet tar hun også selvkritikk på mangelfull rapportskriving underveis, men er samtidig tydelig på at legen flere ganger ble informert om sykepleiernes bekymringer.

Kalt inn på teppet til rådmannen

Blodproppmistanken oppsto 13. desember 2017, og mannen ble innlagt på sykehus 12. januar 2018. En måned senere, i februar, innkalte rådmann Ingebjørg Vamråk kommunelege Ernst Horgen til møte.

Tema: Fem avviksmeldinger Vamråk hadde fått inn om Horgens virksomhet som tilsynslege på sykehjemmet.

Meldingene varierte i alvorlighetsgrad, men minst én av dem er blant de tre sakene fylkeslegen nå har åpnet tilsyn i.

Det var Vamråk som hadde bedt om at det ble skrevet avviksrapporter ved sykehjemmet, og pleie- og omsorgslederen som sendte dem til rådmannen.

Horgen om løgnaktige påstander på Facebook

– AVSATTE IKKE VAMRÅK: Flere har tidligere uttalt til NRK at de tror kommunelegen hadde en finger med i spillet før Ingebjørg Vamråk ble avsatt som rådmann i Fedje. På Facebook avviser han å være involvert.

Foto: Skjermdump

– Ble oppfordret til å lage avvik

Det jobber fem sykepleiere på Fedje sjukeheim, i tillegg til avdelingslederen.

Ernst Horgen, som har vært lege på Fedje i flere tiår, mener to av sykepleierne samarbeidet med Vamråk om å «samle opp» avvik – med det formål å ramme ham.

Han ser også fylkeslegens tilsynssaker i sammenheng med dette.

– Du vil jo synes det er påfallende at du etter 35 år plutselig får tre tilsynssaker samtidig. Jeg vet at de ble oppfordret til å lage avvik, og at to sykepleiere ble med på dette etter rådmannens initiativ til en «skittpakke» mot legen. Jeg har informert fylkeslegen om at det har pågått den type prosess, og at vi har hatt den type rådmann vi har hatt, sier Horgen.

Fikk advarsel i 2009

I 2009 ble Ernst Horgen ilagt advarsel av Helsetilsynet.

De fastslo at han hadde unnlatt å revurdere diagnosen til og fremskynde spesialistundersøkelse av en kvinnelig pasient som senere døde av lungekreft. Horgen klaget, men helsepersonellnemnden opprettholdt advarselen.

«I ettertid har du vist liten forståelse for at du kunne gjort noe annerledes, selv om du beklager hendelsen og den opplevelse de pårørende har hatt», skrev Helsetilsynet i sitt vedtak.

Horgen understreker at de tre pågående tilsynssakene er mot Fedje sjukeheim som institusjon, selv om han medgir at samtlige er knyttet til ham som tilsynslege.

Fedje kommunehuset rådhuset

KOMMUNEHUSET: Ingebjørg Vamråk måtte nylig forlate jobben som øverste administrative leder i Fedje kommune, som har 587 innbyggere. Nå er Øyvind Tolleshaug konstituert rådmann.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Ville lukke avvik uten fylkeslege-involvering

Før møtet med Vamråk i februar, fikk Horgen oversendt avviksmeldingene fra sykehjemmet, hvorav minst én nå altså er tilsynssak hos fylkeslegen.

I en e-post til Vamråk 19. februar kommer Horgen med sine kommentarer til avvikene, der han kaller blodpropp-tilfellet beklagelig. Men han gir også tydelig beskjed om at han ikke mener sakene er spesielt alvorlige.

«Dette er ikke avvik som fortjener omfattende behandling og skal til fylkesmannen, og du vil få råd til hvordan de skal lukkes for hver enkelt sak, men også generelt», skriver Horgen.

«En slags vendetta mot legen»

Så gir kommunelegen tydelig uttrykk for sin misnøye med avviksrapporteringen, og ikke minst sykepleiernes deltakelse i den:

Horgen brev til Vamråk om avvik

ANKLAGER SYKEPLEIERE FOR «KOMPLOTT»: Utdrag av kommunelege Ernst Horgens e-post til eks-rådmann Ingebjørg Vamråk om avviksmeldingene.

Foto: Privat

«Her har man samlet avvik gjennom et halvt år som en slags vendetta mot legen», skriver Horgen.

Kommunelegen oppgir videre at han må revurdere sin tillit til sykepleierne, og «ikke ha noe med å gjøre de sykepleierne som står bak dette». Dessuten må han fremover gjøre alle vurderinger på sykehjemmet selv, noe som vil koste kommunen, advarer Horgen:

«Det vil for ettertid måtte sendes regning til kommunen for arbeid som er utover visittiden».

– Sykepleierne har ikke meldt fra om avvik

Horgen sier han har to kommentarer til innholdet i e-posten NRK har fått innsyn i, og årsaken til at han skrev den:

– Den første er at hun (Vamråk, journ.anm.) er den eneste som har den mailen der. Det betyr at hun har brutt taushetsplikten, noe hun har gjort systematisk. Det andre er følgende: Hvis du ser at et fly mangler hjul, venter du et halvt år med å melde fra?

– Du mener at sykepleierne på sykehjemmet ikke har rapportert avvik fortløpende?

– De har overhodet ikke meldt fra. De har samlet i et halvt år, og så tatt det opp med rådmannen. Hvis du ser noe som er farlig, og ikke sier noe før om et halvt år, kan jeg da stole på deg, spør Horgen.

Det er ikke Ingebjørg Vamråk som har sendt NRK e-posten det refereres til. Hun avviser kommunelegens påstander om en «skittpakke».

– Hvis en ansatt muntlig tar opp en uønsket hendelse, vil min tilbakemelding være at man bør vurdere å skrive avviksmelding på det. Påstanden om at jeg skal ha fått hjelp av noen til å skrive avviksmeldinger på sykehjemmet, viser manglende forståelse for hvordan avvikssystemet fungerer, og synes tatt ut av løse luften, mener Vamråk.

Horgen om avsettelsen av Vamråk

«SKAMMENS DAG»: Slik reagerte Ernst Horgen på at kommunen meldte at eks-rådmann Ingebjørg Vamråk fikk halvannen ekstra månedslønn med seg i sluttavtalen med ordføreren.

Foto: Skjermdump

Horgen: – Ingen problemer på sykehjemmet

Horgen har skrevet flere leserbrev til lokalavisene Strilen og Nordhordland etter at NRK først omtalte konflikten mellom ham og den avsatte rådmannen.

I dem skriver han blant annet at det nå ikke er noen «uro og frykt på sykehjemmet», og heller «ingen konflikt med ansatte».

At sykepleiere opplever samarbeidsproblemer, dårlig oppførsel og mangel på faglige råd, er «løgn og "fanteskap"», ifølge Horgen. Han oppgir at han har fått dette avkreftet gjennom «samtaler med ansatte og to tidligere ledere».

– Ut over dem som er laget av tidligere rådmann og to sykepleiere, har vi ingen problemer på sykehjemmet, sier Horgen til NRK.

Verken pleie- og omsorgsleder Nadine Gutte-Preusse eller Øyvind Tolleshaug, som gikk inn som konstituert rådmann da Vamråk sluttet, vil kommentere avvikene og tilsynssakene. Tolleshaug viser til taushetsplikt.

– Jeg har bare én ting å si, og det er «ingen kommentar», sier Gutte-Preusse.

– Dårlig samarbeid kan svekke helsetjenestene

Etter møtet om avviksmeldingene i februar, ble det avholdt et nytt møte mellom rådmannen og kommunelegen i mars. Rådmannen ville kutte utgifter, og hadde begynt å se på mulig omstrukturering av helsetjenestene.

– Vamråk så blant annet på kostnadene til legevaktordningen på Fedje, kontra nytten av den, forteller rådmannens innleide konsulent Knut Ulleberg, som deltok i møtet.

6. april møttes Horgen og Vamråk nok en gang. Nå for videre diskusjoner om avviksmeldingene, og at flere sykepleiere var misfornøyde.

«Horgen blir opplevd som uforutsigbar og skaper frykt og uro blant sykehjemmets ansatte», heter det i møtereferatet NRK tidligere har omtalt.

I dette siste møtet før Vamråk fikk sparken, deltok en annen innleid konsulent, Stig Tuastad. Han er tidligere personalsjef i flere store bedrifter, og leier seg nå ut som personalkonsulent gjennom eget firma.

Tuastad vil av hensyn til sin oppdragsgiver ikke uttale seg i detalj om innholdet i møtet, men bekrefter at det dreide seg om arbeidsmiljøet på sykehjemmet, slik NRK tidligere har skrevet.

– Kommunen hadde ulike utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, blant annet på sykehjemmet, og det var avgjørende å raskt få ordnet opp i dette, av hensyn til de ansatte. Men også fordi samarbeidsproblemer internt kan svekke kvaliteten på helsetjenestene, sier Tuastad.