FUNNE DØDE I FLYET:

Politiet stadfestar at dei to sakna personane er i flyet. Flyet er teke opp og lagt på isen. Dei omkomne er framleis i flyet og politiet seier det blir eit vanskeleg arbeid å få dei laus. Dei vil bli frakta ned med scooter i løpet av dagen.