Funn i Hardanger-bygd kan gi nye svar på radon-gåte

KINSARVIK (NRK): Lokalsamfunnet slet med unormalt høye radonverdier, uten at noen visste hvorfor. Så oppdaget geologene noe i fjellsiden over bygden.

Jomar Gellein og Georgios Tassis

UNDERSØKER: Jomar Gellein (t.v.) og Georgios Tassis er i Kinsarvik og undersøker hvorfor det er høye radonnivåer i Kinsarvik.

Foto: Tale Hauso / NRK

I Kinsarvik i Ullensvang har de fastboende levd med et av Europas høyeste radonnivå i flere tiår.

Tidligere har en trodd at porøse løsmasser som grus og sand fra eldgamle isbreer gjorde at luften fra grunnen lettere trakk inn i boligene. Nå reiser Norges geologiske undersøkelse (NGU) tvil om dette virkelig er årsaken.

– Nå tror vi at det kan skyldes fjellskred, sier Jomar Gellein i NGU.

Sammen med forsker Georgios Tassis driver han feltarbeid i Kinsarvik. De gjør geofysiske målinger av grunnen.

Målte fra helikopter

Sommeren 2015 ble det gjort målinger på radioaktivitet fra helikopter. Da viste bergartene på nordøst-siden av dalen forhøyet radioaktivitet noe som kan være kilde til radon.

Formene i fjellsiden viste da at det kan ha gått et fjellskred i området.

Det lanseres nå som en mulig forklaring på hvorfor verdiene er så høye i bygden under fjellsiden.

Radon er en gass som finnes naturlig i naturen, og som kommer opp gjennom berggrunnen.

Anne Liv Rudjord

VIKTIG: Anne Liv Rudjord i Statens strålevern sier det er viktig å ha fokus på kartlegging av radon.

Foto: Petter Arneberg / Statens strålevern

Statens strålevern overvåker stråling og har ansvaret for trygghet, sikkerhet og sikring i Norge. De mener det er viktig at områder med høye målinger kartlegges slik at det kan settes inn tiltak før bygninger bygges.

Hun mener det er positivt at NGU arbeider videre med undersøkelsene. I den nasjonale radonstategien er en av målsettingene å identifisere alle områder i Norge med et særlig alvorlig radonproblem.

– Vi håper resultatet av dette prosjektet kan bidra til det, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Statens strålevern.

Gratis måling

Strålevernet har vært med på diskusjonen om årsakene til de høye nivåene i Kinsarvik.

– Det er spesielt vanskelige forhold her, og vanskelig å være sikker på om dette vil hjelpe til å løse problemene ellers i landet. Nå får vi se hva som kommer ut av de undersøkelsene som blir gjort, sier hun.

Sporfilm til måling av radon i bolig

MÅLER: Dette er en type måler som brukes for å sjekke radonnivået i Kinsarvik.

Foto: Statens Strålevern

Både inne- og utemiljøet i Kinsarvik er svært preget av radonnivåene.

For seks år siden ønsket Statens strålevern å flytte de som var utsatt vekk fra Hardanger-bygda.

Ullensvang herad har etter det satt i verk tiltak for å hindre gassen som både er usynlig og luktfri. Blant annet er det tilbud om gratismålinger for dem som bygger nye hus.

Håper å finne svar

Feltarbeidet som pågår i Kinsarvik i disse dager kan gi svar på om andre områder i Norge kan ha tilsvarende radonproblem.

Ordfører i Ullensvang Solfrid Borge er glad for at problemene de har blir nøye undersøkt.

– Vi sitter jo alle med spørsmål. Vi lurer på hva som gjør at det er forskjeller på radonnivået, og finner de ut det så må det være veldig bra, sier hun.