Her vil Ap-toppen ha Bybanen

Bilister som må sitte i kø og se Bybanen suse forbi, er den beste medisinen for en vellykket kollektivtransport, mener lederen i Bergen Ap. Sjefen for partiets bystyregruppe er rykende uenig.

Marte Mjøs Persen bybanen bryggen

VIL HA BYBANEN HER: Marte Mjøs Persen, leder i Bergen Ap, vil ha Bybanen over Bryggen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, avslører i dag at han vil ha Bybanen i tunnel under Bergen sentrum heller enn over Bryggen. Samtidig sier partiets leder i Bergen, Marte Mjøs Persen, at hun støtter Bryggen-alternativet.

– Siden vi har ulikt syn, har vi egentlig bare bestemt oss for å gå ut med det nå. Jeg vil ha et trafikkfritt sentrum og Bryggen, og da er det rette svaret tunnel i sentrum, sier Schjelderup.

Da Arbeiderpartiets fylkespolitikere nylig gikk inn for å legge Bybanen over Bryggen, sa Schjelderup at han var misfornøyd med at de hadde gått ut med en så klar tilråding før partiets medlemsmøte 28. november hadde behandlet saken.

– Jeg anbefalte dem å ikke gjøre dette vedtaket, sa Schjelderup da.

Uenighet blant toppene

Nå viser det seg altså at han ikke bare er imot at vedtaket faktisk ble fattet, men også selve innholdet i vedtaket.

Anbefalar Bybane over Bryggen

SLIK KAN DET BLI: Bybanen over Bryggen er et hett politisk stridstema.

Foto: Norconsult

– Bybanen kan være konkurransedyktig mot bilen, men da er en avhengig av kort reisetid. Når det gjelder det at Bybanen utløser byutvikling der den går i dagen, mener jeg gjelder først og fremst ute i bydelene, sier Schjelderup.

Dermed er det full splid mellom Aps topp i bystyret og Ap i Hordaland om hvor Bybane-traseen til Åsane skal gå. Men uenigheten i Ap stopper altså ikke der. Partiets lokallagsleder i Bergen, Marte Mjøs Persen, går i dag ut med støtte til Bybanen over Bryggen.

– Jeg ønsker å være tro mot den opprinnelige tankegangen bak Bybanen, nemlig at den skal være synlig og tilgjengelig. Et mål med å bygge bybane til Åsane er å få flere kollektivbrukere. For å få folk til å bytte fra bil til bane, må Bybanen være synlig i bybildet, grunngir hun.

Harald Schjelderup

UENIG MED PERSEN: Harald Schjelderup, leder for Aps bystyregruppe.

Foto: NRK

– Det at bilister sitter i kø og ser Bybanen fare forbi på bakkenivå, vil gjøre at flere vil ønske å ta Bybanen, tror Mjøs Persen.

Følger partipisken

Selv om fylkespolitikerne har gått inn for Bryggen-løsningen, er det bystyret i Bergen som bestemmer. Og det er knyttet spenning til hva de ulike partiene vil bestemme seg for når saken skal avgjøres, høyst sannsynlig i januar.

Blant annet kan det bli splittelse innad i byrådet dersom Frp står fast på sin motstand mot Bybanen over Bryggen. I så fall kan opposisjonspartiet Aps stemmer bli helt sentrale.

Verken Schjelderup eller Mjøs Persen ønsker å forskuttere utfallet av Aps behandling.

– Men vi som sitter i bystyret kommer til å være tro mot representantskapet, sier Mjøs Persen.

Tror ikke slaget er tapt

Schjelderup håper på flertall for tunnel både i partiet og bystyret.

– Jeg ønsker veldig sterkt at Bybanen skal legges i tunnel. Jeg tror veldig mange har trodd på et stort flertall for å legge Bybanen over Bryggen, men jeg tror ikke slaget er tapt, sier han.