Full splid etter at kommunen slapp rapport om Orange Helse

Orange Helse har forsøkt å hindre Bergen kommune i å offentliggjøre gransking av det private helseforetaket. Men i dag kom rapporten, som viser flere kritikkverdige forhold, uten at Orange Helse visste om det.

Orange Helse AS

PRIVAT HELSEFORETAK: Selskapet Orange Helse har levert helse- og pleietjenester på oppdrag fra Bergen kommune, men

Foto: Orange Helse AS

Selskapet Orange Helse har levert helse- og pleietjenester på oppdrag fra Bergen kommune, men avtalen med den private velferdsaktøren ble avsluttet av det nye byrådet.

I vår startet kommune gransking av selskapet, da det ble kjent at Orange Helse hadde brutt avtalen i oppdrag for norske helseforetak.

Rapporten fra kommunen har vært klar en stund, men helseforetaket har prøvd å stanse offentliggjøring. Blant annet har de truet med rettssak.

– Mens jeg nå sitter og skriver på dette, tar media kontakt og forteller at den er offentlig.

Advokat Elin Sarai i advokatfirmaet PWC

Noen av funnene i rapporten

  • Usikkert om de utenlandske ansatte tilfredsstiller krav til norsk språkkunnskap.
  • Ansatte har ikke fått timelønn etter tariff, eller utbetalt tillegg for bakvakt og delt dagsverk.
  • Usikkert om ansatte har fått riktig overtidsbetalt. Ved to tilfeller fant kommunen at ansatte jobbet dobbelvakter uten å få kompensert overtid.
  • Brudd på bestemmelser om arbeids- og hviletid og systematiske avvik når det gjelder daglig arbeidsfri og søndagsfri.
  • Ansatte har fått munnkurv om lønn, arbeidstid og arbeidsforhold.

Advokaten er svært opprørt over at kommunen har offentliggjort rapporten.

– Vi hadde en klar avtale med kommunen at offentliggjøring ikke skulle skje uten varsel. Dette er en opptreden som er både er uvanlig og svært kritikkverdig, sier Advokat Elin Sarai i advokatfirmaet PWC, som representerer Orange Helse i saken mot kommunen.

Sarai forteller at partene var i et planleggingsmøte med Bergen tingrett mandag. Kommende fredag hevder Orange Helse at de hadde frist til å sende et prosesskriv med dokumenter som kommunen har bedt om.

– Mens jeg nå sitter og skriver på dette, tar media kontakt og forteller at den er offentlig, sukker Sarai.

  • Les hele rapporten her

Krever etterspill

Advokaten forklarer at kommunens rapport inneholder mye sensitiv og taushetsbelagt informasjon som Orange Helse ikke ønsker at konkurrenter skal få innblikk i.

Kommunen på sin side mener rapporten er offentlig i henhold til offentlighetsloven.

I tillegg er selskapet uenige med kommunen om tolking av lovverk og avtaler. Derfor ville de ikke ha offentliggjøring av rapporten før dette var avklart fra retten.

– Vi mener rettssikkerheten til Orange Helse ikke er ivaretatt i det hele tatt. Dette blir en offentlig gapestokk uten lov og dom, sier Sarai.

– Men skaden er skjedd og rapporten er ute. Dette må få etterspill slik at ikke andre opplever det samme.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein legg fram bybudsjettet for 2017

FINANSBYRÅD: Dag Inge Ulstein reagerer på funnene i rapporten

Foto: Sølve Rydland / NRK

Reagerer på ansattes munnkurv

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) beklaget i bystyret onsdag at arbeidet med rapporten har tatt lengre tid enn antatt.

– Arbeidet har vært krevende og langt mer omfattende enn antatt, sa han.

Ulstein reagerer på funnene, og særlig på en konfidensialitetsavtale de ansatte har måttet signere om lønn og arbeidsforhold.

– Arbeidstakere i Norge har ytringsfrihet. Mennesker som utfører arbeid i Bergen kommune skal ikke pålegges taushetsplikt om lønn, arbeidsforhold og arbeidstid. Det er uakseptabelt å gi de ansatte munnkurv slik Orange Helse tilsynelatende har gjort, sier Ulstein.

Om punktene som Bergen kommunen reagerer på i rapporten, svarer advokaten at kommunen har misforstått.

– Hverken ansatte eller arbeidsgivere leser avtalene slik kommunen gjør. Deres konklusjoner baserer seg ene og alene på oversettelser av avtaler fra litauisk, samtidig som de selv skriver at oversettelsene er av dårlig kvalitet. Det blir det feil konklusjoner utav, sier Sarai.