Aud (49) ble nektet å dra på sommerleir. Nå står også nødløsningen i fare

Etter først å ha fått avslag, fikk utviklingshemmede Aud Sandven (49) likevel tilbud om å dra på sommerleir. Men nå henger også denne turen i en tynn tråd.

Aud går ute

USIKKERT FERIETILBUD: Tre uker før sommerleiren hun har fått plass ved starter, vet ikke Aud Sandven (49) om hun får reise.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

I hele sitt voksne liv har Aud Sandven (49) deltatt på sommerleir for utviklingshemmede på Bømlo i regi av Bergen kommune.

I 18 år har hun hatt diabetes, men i år fikk hun ikke være med på leiren fordi hun trenger hjelp til å sette insulinsprøyter og måle blodsukkeret.

– Utviklingshemmede med behov for bistand fra helsepersonell kan ikke delta på leiren, forklarte kommunaldirektør Kjell Wolff for helse og omsorg i Bergen kommune da NRK omtalte saken.

Fikk plass på annen sommerleir

Diabetesforbundet engasjerte seg og tilbød Bergen kommune å betale for en diabetessykepleier. Dermed skulle Sandven og en annen person med diabetes få reise til Bømlo likevel.

Bergen kommune så på saken en gang til og ga Aud plass på en leir for utviklingshemmede ved Skjergardsheimen i Øygarden, med forutsetning om at diabetessykepleieren var med.

Leiren er et tilbud til utviklingshemmende med et større behov for tilrettelegging.

– Hun ble naturlig nok veldig glad for å få et tilbud om sommerleir, men det er ingenting som kan erstatte sommerleiren på Bømlo. Der har hun vært i så mange år sammen med vennene sine, sier Elisabeth Sandven, Auds tvillingsøster og verge.

Aud Sandven takket ja til tilbudet, mens vergene til den andre personen avslo fordi de opplevde at tilbudet ikke passet.

Elisabeth Sandven

VIKTIG AVBREKK: – Det betyr mye for henne å få reise på leir, sier Aud Sandvens verge Elisabeth Sandven.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Vil ikke betale for Øygarden-opphold

Da NRK tok kontakt med Diabetesforbundet mandag ettermiddag, var de ikke kjent med at Bergen kommune ønsker at diabetessykepleieren skal være med 49-åringen til Øygarden.

For Diabetesforbundet er det ikke aktuelt å finansiere en diabetessykepleier til et annen sommerleir på et annet sted.

– Det var tilbudet på Bømlo jentene hadde gledet seg til. Den eneste grunnen til at de ikke fikk dra dit, er at de har diabetes. Diabetessykepleieren vil fjerne denne hindringen, sier leder Bjørnar Allgot.

– Diabetesforbundet er ikke noen sponsor av offentlige helsetjenester. Bergen kommune kan ikke ta seg til rette og bruke midlene vi disponerer.

– Men hvorfor vil dere ikke finansiere en diabetessykepleier i Øygarden?

– Bergen kommune har gitt dem et dårligere tilbud. Det er helt andre deltakere på leiren i Øygarden, svarer Allgot.

Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet

– DISKRIMINERING: Bjørnar Allgot, leder av Diabetesforbundet, mener Aud Sandven og den andre personen med diabetes blir utsatt for diskriminering av Bergen kommune.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– For tøft økonomisk

Bergen kommune var ikke tilgjengelig for intervju mandag ettermiddag og kveld.

Dermed henger Aud Sandvens ferietilbud nå i løse luften.

I et intervju gjort i forrige uke sa kommunaldirektør Kjell Wolff at Bergen kommune ikke har råd til å finansiere helsepersonell på leirene for utviklingshemmede.

– Om Bergen kommune skulle gi alle innbyggere med stor funksjonssvikt et ferietilbud, ville det innebære så store kostnader at hele ferietilbudet ville stått i fare. Det vil være for tøft økonomisk, sa Wolff.

Kjell Wolff

BREDT TILBUD: – Bømlo tror jeg blir vanskelig å få til, men vi jobber med et annet alternativ til Aud. Det er ingen andre kommuner som har så mange feriereiser for utviklingshemmede som Bergen, sa Kjell Wolff, kommunaldirektør for helse og omsorg, til NRK fredag.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Søk i valresultata

valg-dekorasjon