Frykter høyere avgifter etter boss-konkurs

Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap (NGIR) tror renovasjonsutgiftene kan øke i årene som kommer.

Didziz Smiltins henter søppel på Ellingsøya i Ålesund

TØMT: Renonorden-konkursen kan gjøre bosset dyrere for mange husholdninger. Her hentes bosset på Ellingsøya utenfor Ålesund.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Styreleder Helge Fjellanger i NGIR mener Renonorden priset seg altfor lavt da de tok over bosskjøringen i området til NGIR i Nordhordland.

– I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.

– Kontrakten med Renonorden førte til at vi kunne sette ned gebyrene. Men det har vist seg ikke å være levedyktig. Så det er klart vi frykter det kan bli høyere renovasjonsutgifter i årene som kommer, sier Fjellanger.

Har en plan B

Renovasjonsutgiftene vedtas årlig, så prisene for innbyggerne er låst frem til 2018 hvor de nye budsjettene til renovasjonsselskapene blir behandlet i kommunestyrene.

De kommunale renovasjonsselskapene i Hordaland forsikrer at søppelet blir hentet. De fleste kommunene har vært klar over Renonordens økonomiproblemer og har derfor rukket å lage en plan B.

Hele 134 kommuner rammes av avfallsselskapets konkurs.

Henter selv

Som NRK har skrevet, har renovasjonsselskapet i ålesundsområdet, ÅRIM, en avtale med Renonorden. De vil nå overta oppgavene selv.

– Vi tar over både bilene og mannskap og løser det på den måten, sier leder i ÅRIM, Øystein Solevåg. Målet er at innsamlingen av avfall skal gå så normalt som mulig.

Mange dårlige nyheter

Renonorden opplyste i en børsmelding at det slår seg selv konkurs med umiddelbar virkning. Det gjelder både Renonorden AS og Renonorden ASA.

Selskapet har i over et år hatt økonomiske utfordringer og de dårlige nyhetene har stått i kø. I august ble det klart at de økonomiske problemene var akutte. Selskapet varslet om nye mulige tap, ulønnsomme kontrakter og et akutt gjeldsproblem.

De ulønnsomme kontraktene var inngått etter anbudsrunder i 2015 og 2016, og selskapet har ikke klart å forhandle seg ut av dem.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.