NRK Meny
Normal

Frykter frislipp av sensitiv info

Datatilsynet frykter sensitive personopplysninger kan komme på avveie når det nye digitale nødnettet blir tatt i bruk. Nå vurderer departementet egen nødnett-lov.

Nødnett

SNAKKER PÅ SAMME NETT: Alle nødetatene skal snakke og diskutere på samme nødnett fra 2015.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon

SKEPTISK: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Da skal politiet og de andre blålysetatene kommunisere på det nye lukkede nødnettet, som både skal ha langt bedre kapasitet enn dagens radiosamband, samt være avlyttingssikkert.

LES OGSÅ: 110-sentralen stoler ikke på det nye digitale nødnettet

– Ansvar og regler ikke klare nok

Samtidig innebærer dette at store mengder personopplysninger daglig vil bli brettet ut på et nett med mange brukere i forskjellige etater. Myndighetene har ennå ikke avklart hvordan disse opplysingene skal håndteres.

Hvem skal for eksempel få vite at du er domfelt for å ha kjørt i fylla eller få tilgang til hele sykehistorien din? Datatilsynet er bekymret for at slik informasjon skal komme uvedkommende for øre på nødnettet.

– Slik dette systemet er lagt opp per i dag, er ikke ansvarsgrensene og -reglene klare nok. Dette handler om taushetsplikt, og vi er opptatt av at den blir ivaretatt. Vi ser at den kan komme under press når flere etater skal bruke samme nett, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.no.

LES OGSÅ: Vil ikke ha 112 som eneste nødnummer

Departementet i dialog med nødetatene

Forvaltningsorganet har nå bedt Justisdepartementet finne løsninger som skal sikre at sensitive personopplysninger blir ivaretatt på en god måte.

– Vi vil ha en egen lov som sikrer at disse opplysningene ikke kommer i gale hender. Der skal det stå hvor lenge opplysningene skal lagres, når de skal slettes og hvem som har tilgang til dem, sier Thon.

Seniorrådgiver Gunhild Helmers i Direktoratet for nødkommunikasjon bekrefter at en nå ser på ulike løsninger for å sikre personvernet bedre. Hun bekrefter at en ny lov knyttet til det digitale nødnettet kan bli et alternativ.

– Trolig trenger vi en presisering av regelverket. Dette er noe vi må få til sammen med departementet og nødetatene, og det er det vi har begynt på nå, sier Helmers til NRK.no.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.