Frykter dødsulykke

Etter den tiende kollisjonen mellom bil og bane, krever NAF strakstiltak for å hindre at liv går tapt.

Bybanen står

Bergensbilistene frykter sammenstøt med Bybanen.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Flere billister har sendt bekymringsmeldinger til NAF. De er redde for å kjøre langs Bybanetraséen.

– Vi liker selvsagt ikke at det er så mange ulykker. Hver eneste ulykke er en ulykke for mye, sier sikkerhetsansvarlig ved Bybanen utbygging, Øyvind Knapskog.

Før jul kom en rapport som viser at faren for alvorlige ulykker er stor flere steder langs traseen. Bybanen utbygging jobber nå med flere forslag for å bedre sikkerheten, men ifølge Knapskog vil dette arbeidet vil ta tid.

– Det vi ser for oss er at de enkle og små tingene kan vi starte på ganske raskt i løpet av våren. Vi ser også for oss at litt større byggearbeider som er aktuelt dersom det blir snakk om gjerdeløsninger, er noe som er fordelaktig å gjøre på sommeren når trafikken er lavere, sier han.

Vanskelig å kjøre langs traséen


Det er ikke bare Norsk automobilforbund (NAF) som reagerer på sikkerheten langs bybanestrekningen.

Selv leder i NAF Bergen og omland, Ole Christensen, synes det er vanskelig å kjøre langs bybanetraséen. Dette til tross for at han regnes som en erfaren bilist.

– Sikkerheten langs banen må opp, det er vel hele byens befolkning enige i etterhvert, sier Christensen til NRK.no.

– Det haster


Han mener at det må settes fortgang i arbeidet med gjerder, adskillelser og i forhold til fotgjengere.

Christensen skulle ønske at sikkerhetstiltakene kom raskere på plass, og er redd for at det skal skje en dødsulykke.
– Det er det mange som har sagt at det er en stor frykt for. Vi frykter at dette er noe som kan skje, men håper på det beste, sier han.

– Bilistene er ukonsentrerte


Arne Rogstad har vært kjøreskolelærer i over 30 år, og jobber daglig med å lære opp nye bilister. Han er ikke redd for å ta elevene med til den fryktede traséen.
– For elevene er det ikke så vanskelig, for de får jo hjelp av oss. Det går egentlig veldig bra når de lærer seg å se riktig, og følge med der de skal i forhold til skilt og trafikklys i forhold til kryssing, sier han.

Han sier at han kjører en del i området med elevene for at de skal bli vant til å dele veien med Bybanen.

Arne Rogstad

Kjørelærer Arne Rogstad

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

Hvorfor tror du at det skjer så mange ulykker?

Litt går vel på manglende konsentrasjon. Folk er ikke helt med på hvor de er, og hva de må passe på. Det er skilter, trafikklys, fotgjengere som skal til holdeplassene. Vi ser ofte at de som skal ta banen ikke er så flinke til å bruke gangfeltene, og dermed blir det plutselig litt mer å passe på for bilistene.

Tar unødvendige sjanser


Han mener at noe av problematikken er at trafikken skal krysse bybanetraséen.
– Dersom man har den leie tendensen at man kjører på gult, så har man ikke lang tid på det røde lyset før banen plutselig er der.

Han nevner Bjørnsonshjørnet i slutten av Inndalsveien som et sted dette kan få fatale konsekvenser.
– Der ser man jo ikke banen når den kommer fra byen, sier kjørelæreren.

Han vil gi følgende tips til bilistene som ferdes langs byens nyeste kollektivtilskudd.
– Følg med på trafikken, la mobilen ligge. Det er bare enkle ting som forstyrrer kjøringen til vanlig, mener han.

Enkel løsning

Bil og Bybane krasjet

En av de ti kollisjonene. Her 5. august 2010 på Danmarksplass.

Foto: Bjørg Langeland / NRK


Han mener at en hadde sluppet unna ulykkene på Danmarksplass ved å sperre veien med en bom når det er rødt lys.
– Der kommer de kjørende nordover, og tar den ulovlige svingen opp i Ibsens gate. Det er helt klart at det hadde hjulpet med en form for stenging på akkurat dette punktet, sier Rogstad.

Men først og fremst mener den erfarne kjøreskolelæreren at det er bilistenes uoppmerksomhet som er det største problemet.

Er du redd for å kollidere med Bybanen?