NRK Meny
Normal

Frykter britiske tilstander i norsk helikoptertrafikk

Britene ser til Norge for å redusere tallet på helikopterulykker. På samme tid ser Norge til Storbritannia for å spare penger. – Da er det noe som skurrer, sier fagforbundsleder.

Rotor fra Super Puma som styrtet i 2009

SER TIL OSS: Britene har mer enn tre ganger så mange helikopterulykker enn Norge de siste 24 årene. Derfor ser de til oss for å lære om sikkerhet. Samtidig ser vi til de for å spare penger. Her ser du rotoren fra helikopteret som styrtet i England i 2009 etter at den ble hevet fra sjøbunnen. Den hadde blitt revet vekk fra fartøyet da det var i lufta.

Foto: Air Accidents Investigation Branch

For nordsjøarbeider Ian Rose var helikoptertragedien ved Turøy fredag en vond påminnelse på den stygge ulykkesstatistikken i hjemlandet Storbritannia.

Vi har hatt en bedre sikkerhetskultur enn britene, det er jeg helt overbevist om, sier Leif Sande, leder i fagforbundet Industri Energi.

Frykter forspranget vil reduseres

Siden 1992 har britene opplevd syv lignende dødsulykker på helikopterturer til og fra britisk sokkel. Før tragedien fredag var Norneulykken for 19 år siden den siste fatale helikopterulykken i norsk offshorefart.

Sande frykter at omstillingene oljebransjen er inne i nå, vil redusere forspranget Norge har hatt når det gjelder sikkerhet offshore.

– Det er et press på den norske sikkerhetskulturen som har gjort at vi har hatt en god sikkerhet innen helikopterfart. Når den er under press, er det fort gjort at ting går galt, sier Sande.

Ian Rose fra Skottland

BLIR ALDRI VANT TIL DETTE: – Beklageligvis er det ikke første gang jeg mister kollegaer. Man blir aldri vant til det, det er ikke noe man vil bli vant til, sier Ian Rose. Han var på jobb på en rigg i Nordsjøen da helikopterulykken skjedde ved Turøy.

Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

– Det er noe som skurrer

Ulykkesstatistikken i Norge, har fått britene til å se hit. I 2014 fikk det britiske parlamentet en grundig rapport som sammenlignet britisk og norsk helikopterpraksis.

På samme tid har Norge sett til Storbritannia for å få ned kostnadene i olje og gassvirksomheten.

Det regjeringsoppnevnte riggutvalget ledet av Eivind Reiten, pekte blant annet på at norsk sokkel bruker 13 prosent mer på helikoptertjenester enn Storbritannia.

– De ser til oss og prøver å lære av oss. Og så skal vi ha ned kostnadsnivået på samme måte som britene, ifølge Reiten-utvalget. Da er det ett eller annet som skurrer, sier Sande.

Han mener de ikke kan få samme sikkerhetsnivå hvis de velger å bruke mindre ressurser. Og dersom britene vil heve sitt sikkerhetsnivå til norsk standard, mener han de mest sannsynlig må bruke en del mer ressurser på det.

Leif Sande

TING KAN GÅ GALT: Når tidspresset øker på de ansatte i næringen, er lederen i fagforbundet Industri Energi, Leif Sande, redd det kan gå galt.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Vil halvere sikkerhetstiden mellom flyginger

I den nye helikopterkontrakten mellom Statoil og Bristow, som skal gjelde fra neste år, er det foreslått å halvere sikkerhetstiden. Det betyr at sikkerhetsprosedyrene mellom hver flygning, kun skal ta en halv time, mot en time i dag.

Ulykkesstatistikk Norge

VIL LÆRE AV OSS: Luftfarttilsynets statistikk på helikopterulykker 1992-2016.

Foto: Luftfarttilsynet

– Helikopterselskapene har støtte av oss i en vurdering i at det er mulig å gjøre noen bakkestopp kortere på noen flighter, sier pressetalsmann i Statoil, Morten Eek.

Han kjenner seg ikke igjen i at omstillingen i oljebransjen går ut over sikkerheten.

– Sikkerheten kommer først i alt det vi gjør. Det er en forutsetning at den er god ivaretatt. Nå skal det gjennomføres en gransking knyttet til en av de største hendelsene på norsk sokkel, også må vi avvente fakta der, og at det trekkes konklusjoner som en da kan lære av, sier Eek.