Fryktar batterimangel

Vestland fylke vil løfta batteriproduksjon for ferjer og bilar. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen fryktar at det kan bli mangel på batteri grunna auka etterspurnad. Politikarar og næringsliv samla seg i Bergen i dag for å drøfta den nasjonale satsinga.