Frp-topp anmeldt for trakassering av kommuneansatt

Rådmannen på Osterøy har politianmeldt Frps gruppeleder for trakassering og personforfølgelse. Frp-toppen avviser påstandene. – De prøver å presse meg, sier han.

Osterøy rådhus

INTERNT BRÅK: En ansatt i administrasjonen på rådhuset i Osterøy anklages blant annet for underslag. Påstanden skal ha kommet fra Frp-gruppeleder Ragnar Tyssebotn, som nå er anmeldt av rådmannen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Osterøy-rådmann Ingvild Hjelmtveit har politianmeldt Frps gruppeleder i kommunestyret, Ragnar J. Tyssebotn,

Tyssebotn er en svært erfaren lokalpolitiker, som i mange år har toppet Osterøy Frps valglister. Bakgrunnen for anmeldelsen er en avviksmelding fra en av Hjelmtveits ansatte i kommuneadministrasjonen.

– En har opplevd en langvarig og omfattende trakassering og personforfølgelse. Mitt ansvar overfor de ansatte er å ivareta deres psykososiale arbeidsmiljø. Og når ansatte føler seg trakassert, så synes jeg at jeg må følge det opp, sier Hjelmtveit til NRK.

Ifølge anmeldelsen har Tyssebotn fremmet grove, udokumenterte påstander mot den ansatte, og det som omtales som trakassering og personforfølgelse skal ha pågått over lang tid.

Frp-toppen skal blant annet ha beskyldt den ansatte for alt fra å gjøre en dårlig jobb og forskjellsbehandle saker, til økonomisk underslag, ifølge anmeldelsen Bygdanytt har fått tilgang til.

Anklagen om underslag skal ha handlet om at den ansatte skulle ha tømt en konto vedkommende ifølge rådmannen ikke hadde tilgang til.

Det var avisen Bygdanytt som omtalte saken først.

Ragnar J. Tyssebotn, Frp

AVVISER BESKYLDNINGENE: Ragnar Tyssebotn avviser beskyldningene om trakassering.

Foto: Ole Kollstrøm Heilevang

– Regner med henleggelse

Indre Hordaland lensmannsdistrikt bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse som gjelder en politiker på Osterøy. Anmeldelsen ble registrert 26. november.

– Saken er registrert hos oss. Vi vil legge en plan for en eventuell etterforskning, sier lensmann Robert Veseth, som ikke vil kommentere innholdet i anmeldelsen.

Ragnar J. Tyssebotn sier til NRK at han ikke har hørt noe fra hverken politiet eller rådmannen, men uttaler seg på bakgrunn av det han har lest i Bygdanytt. Han avviser alle anklager.

– Det er oppdiktet alt sammen. Jeg har allerede engasjert advokat og vil gå til motanmeldelse mot rådmannen, sier Frp-toppen til NRK.

Han hevder anmeldelsen kommer som et resultat av at han er kritisk til måten kommunen behandler saker på

– Jeg har gjort jobben min som politiker ved å forlange tilsyn av en byggeprosess. Lovverket er likt for alle, også for ansatte i kommunen. Det er min plikt å si ifra hvis jeg mener det blir begått feil, og det må være lov å forlange tilsyn uten å bli politianmeldt.

Stasjonssjef Robert Veseth ved Flora politistasjon

HAR MOTTATT ANMELDELSE: Lensmann Robert Veseth bekrefter overfor NRK at anmeldelsen er mottatt.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Også anmeldt tidligere

Frp-toppen har også tidligere blitt anklaget for upassende oppførsel. I 2008 skal han ha truet en ansatt i teknisk etat med at vedkommende kom til å miste jobben.

Tyssebotn nektet da for anklagene om at flere på rådhuset skulle ha blitt «mobbet» av Frp.

– Det eneste jeg vet om, er at rådmannen (som på det tidspunktet ikke var Ingvild Hjelmtveit, journ.anm.) har mobbet ut folk som har jobbet på rådhuset, sa han til NRK da.

Personer NRK har snakket med omtaler Tyssebotn som «veldig direkte» i sin fremtoning.

Gruppelederen avviser overfor NRK at politianmeldelsen kommer som en følge av hans måte å utøve politikervervet på.

– Jeg har bak meg over tretti år i politikken. Bare to anmeldelser på alle de årene er vel ikke så gale? Jeg tar vervet på alvor og ivaretar innbyggerne sine interesser, sier Tyssebotn, som ved valget i 2015 ble løftet opp fra sisteplass på Frps liste på Osterøy.

Ingvild Hjelmtveit, rådmann i Jølster

HAR ANMELDT: Ingvild Hjelmtveit, rådmann i Osterøy kommune.

Foto: Brynjar Solheim / NRK

Ordføreren: – Rådmannen må ivareta sine ansatte

Ordfører på Osterøy, Jarle Skeidsvoll (KrF), sier det ligger til rådmannen som arbeidsgiver å ivareta sine ansatte.

– Det er viktig at rådmannen som leder ivaretar de ansatte og sikrer at de har en god arbeidssituasjon, sier han til NRK.

– Hva tenker du som ordfører om at en rådmann anmelder et medlem i kommunestyret, som jo er administrasjonens arbeidsgiver?

– I prinsippet er det sakens innhold som avgjør, og ikke hvem saken gjelder. Slike saker skal vurderes likt uansett hvem som er involvert, sier Skeidsvoll.

Onsdag kveld er det kommunestyremøte på Osterøy.

Tyssebotn varsler at han vil ta opp anmeldelsen fra talerstolen.

Jarle Skeidsvoll, ordførar i Osterøy (KrF)

– RÅDMANNENS ANSVAR: – Jeg har ikke så lyst å gå inn i saken. Jeg har snakket med rådmannen, men ikke gått inn i sakens detaljer, sier ordfører Jarle Skeidsvoll.

Foto: Leif Rune Løland / NRK