NRK Meny

Frølich ny justispolitisk talsmann

Peter Christian Frølich (30) er utpeika som fraksjonsleiar for Høgre sine representantar i justiskomiteen. Med det er han også partiet sin justispolitske talsperson. Høgre presenterte torsdag stortingsgruppa sine planar for oppgåver og verv i den komande stortingsperioden.

Peter Christian Frølich (H)
Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.