Frivillige med i leiteaksjonen

No er òg frivillige med i leiteaksjonen etter den sakna kvinna. Det opplyser operasjonsleiar Vibeke Næss i Vest politidistrikt. Ho opplyser at dei ikkje har tal på kor mange som er med på leitinga, men at det er folk frå Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp. Kvinna forsvann frå ein omsorgsbustad som var knytt til ein sjukeheim i Øygarden. Næss opplyser at dei tilsette ved sjukeheimen er bekymra.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon