Fri ferdsel ved Skogsvåg

På fylkesvei 555 ved Skogsvågskiftet i Sund er begge bilene nå fjernet. Veien er åpnet for trafikk.