NRK Meny
Normal

Vil ha politisk styring av kraftselskapene

Strøm er livsviktig og bør ikke styres av grådighetskulturen, mener Demokratenes kandidat i Hordaland, Fredrik Ugland Litleskare.

Fredrik Ugland Litleskare
Foto: privat

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Styrke omsorgen for de eldre. Kvalitetssikre et verdig liv. Øke rammene for de lokale sykehusene, gi disse forutsigbare og stabile rammer. Bedre rusomsorg, og forebyggende rusarbeid i skoleverket.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Øke kapasiteten på hovedvegnettet. Øke parkeringsarealet under bakkenivå. Tunnel til Arna. Mer tilgjengelig kollektiv tilbud med buss/ tog.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Kraftselskapene må pålegges å legge slike kabler i bakken der dette er mulig. Unnskyldning med kostnad må ikke aksepteres da vi har sett hvilke utbyttefester disse selskapene har hatt.

– Politisk styring av selskapene. Strøm er en livsviktig vare som ikke skal være undergitt grådighetskulturen til eierne.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Det viktigste har vært å finne et parti som står på de grunnlovsfestede demokratiske rettigheter. Troen på at en kan løse viktige utfordringer ved politisk samarbeid og vilje til å finne løsninger.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Skape forståelse for at det må overføres mer midler for å styrke helsevesnet, samferdsel og kommunesektoren.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At vi stort sett har de samme ideologiske tanker om hvordan et samfunn kan og skal utvikles. At det er gjensidig tillitsforhold til at at den politiske plattform som er valgt skal gjennomføres.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Det må bli Høyre og muligens Frp.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– SV og Rødt. Her har vi lite fellespunkt i politikken.