FRAMLEIS UTAN VATN:

Bergen kommune har sendt ut kring 180 meldingar til folk som er råka av leidningsbrotet i Ibsens gate. – Me held på grave for å få reparert brotet. Kommunen har vasshydrant i krysset Ibsens gate/Edvard Griegs veg, og folk kan også hente vatn frå ein vasstank utanfor Ibsens gate 71, seier Kari Sørensen i vaktsentralen til Bergen kommune.