Framleis kolonnekøyring på E39

Klokka 22.50 opplyser Vegtrafikksentralen at entreprenøren framleis vurderer skadeomfanget i Bømlafjordtunnelen. Det er difor kolonnekøyring med leiebil gjennom E39-tunnelen.