Fraktet til legevakt i ambulanse

På fv 565 i Radøyvegen er føreren fraktet til legevakt i ambulanse etter å ha kjørt i en fjellvegg. Politiet oppretter sak.