Fra tirsdag får Iren alene ansvaret for 164 pleietrengende

AUSTEVOLL (NRK): NHO går til lockout i sykepleier-konflikten. I øykommunen Austevoll rammes de hardt.

Iren Melingen, Austevoll sjukeheim

KAN BLI ALENE PÅ JOBB: Iren Melingen er leder i Aleris omsorg i Austevoll.

Foto: Elise Angell / NRK

– Det sier seg selv at om alle sykepleierne blir tatt ut i lockout, så blir det bare meg igjen til å utføre alle oppgavene. Det vil få alvorlige konsekvenser, sier Iren Melingen.

Hun er daglig leder i Aleris omsorg i Austevoll, og har ansvar for Austevoll pleie- og omsorgssenter og hjemmetjenesten.

Fra tirsdag 20. november nekter NHO 500 sykepleiere å gå på jobb.

I Austevoll, der hele pleie- og omsorgstjenesten ble konkurranseutsatt i 2013, rammes de hardt.

Austevoll sjukeheim

RAMMES HARDT: Austevoll sjukeheim.

Foto: Elise Angell / NRK

164 pleietrengende rammes

Ved pleie- og omsorgssenteret har de 48 beboere. I hjemmetjenesten er det 116 brukere.

Sykehjemmet er det eneste i øykommunen. Her blir 19 sykepleiere nektet å gå på jobb fra tirsdag av.

– Noen av beboerne i hjemmetjenesten kan nok klare seg selv i noen dager. Behovet for hjelp er veldig ulikt. Noen har mer omfattende hjelpebehov, forklarer Melingen.

– Når det gjelder dem som bor på institusjon så er det jo helt klart at disse har et stort hjelpebehov.

Tror på tvungen lønnsnemnd

Sykepleierforbundet, som har hatt 55 sykepleiere i streik siden 25. oktober, hevder NHO bruker lockout for å fremprovosere tvungen lønnsnemnd, og med det få en slutt på streiken.

Kjell Gunnar Salvanes, professor NHH

TROR PÅ TVUNGEN LØNNSNEMND: Kjell Gunnar Salvanes er professor ved NHH.

Foto: Anders Løberg / NRK

Professor ved Norges Handelshøyskole, Kjell Gunnar Salvanes, tror også det er sannsynlig at staten vil gripe inn.

– Det som vanligvis har skjedd i slike situasjoner til nå er at man griper inn med tvungen lønnsnemnd. Konflikten blir så stor og konsekvensene så alvorlige at myndighetene griper inn.

Vurderer fare for liv og helse

I Austevoll vurderer Iren Melingen nå om lockouten vil bli en fare for liv og helse til pasientene.

– I så fall må noen høyere opp i systemet gripe tak i dette. Vi skal i hvert fall varsle og gi beskjed.

Bjarte Madsen, rådmann Austevoll kommune

BEKYMRET: Bjarte Madsen er rådmann i Austevoll.

Foto: Elise Angell / NRK

Hun leverer en rapport til Fylkesmannen i Hordaland fredag morgen. Det er fylkesmannen ved fylkeslegen som er tilsynsmyndighet.

Rådmann Bjarte Madsen ser også mørkt på situasjonen Austevoll kan havne i på tirsdag. Han kaller situasjonen for akutt.

– Det blir alvorlig dersom lockouten blir iverksatt fra tirsdag i neste uke som planlagt.

– Jeg tror fylkeslegens vurdering blir svært viktig når myndighetene skal vurdere tvungen lønnsnemnd, sier Madsen.

I første omgang er pårørende av beboerne på sykehjemmet nå varslet om det som kan skje. Også hjemmetjenesten er nå i ferd med å varsle sine brukere.

– Skulle lockouten bli satt i verk må vi nok også opprette en mail eller et telefonnummer der man kan ringe dersom det skulle være noe, sier Iren Melingen.