Fortsatt kø på Hylkje

Det er fortsatt lange køer på Hylkje, nå i nordgående retning som følge av asfalteringen som pågår der, kvelden 2. pinsedag. Vegtrafikksentralen sier til NRK at de har bedt entreprenøren om å avslutte arbeidet, og håper at de holder på å pakke sammen, og at trafikken snart kan flyte forbi.