Første dag med nye reglar

Fjell kommune har frå i dag av innført strakstiltak for å få bukt med den lange morgonkøen på riksveg 555. I tidsrommet 06.00 - 09.00 er det:
* Innkøyring forbode i krysset ved rv. 555 og Bildøyvegen.
* Innkøyring forbode på rv. 555 på Straume retning Bergen.
* Forbode å køyre over Arefjordsbrua i retning Valen.
* Auka lengde for grønt lys i Valenkrysset.

Kart med oversikt over tiltak
Foto: www.fjell.kommune.no