Forsøker å rydde vegen i dag

Vegvesenet forsøker å få rydda fylkesveg 550 etter raset i går. Det er førebels usikkert om vegen vil opne i dag.

Ras ved Eikhamrane, fylkesveg 550
Foto: Tale Hauso / NRK