Forsinkelser på fergesamband

På fergestrekningen Tørvikbygd – Jondal på fv. 550 er fergesambandet startet opp igjen etter strømbrudd på fergekai. Det er noe forsinkelser i ruten, opplyser Vegtrafikksentralen.