Forretningsmann dømt for å ha gjemt millioner i utlandet

Mannen i 60-årene skjulte formue på over 200 millioner kroner i utlandet. Nå er han dømt til fengsel i to år.

Denne uken falt dommen i Gulating lagmannsrett mot forretningsmannen i 60-årene.

Økokrim tok over den alvorlige skattesvik-saken i oktober 2013, etter at Hordaland politidistrikt startet etterforskning mot mannen.

Den bergenske forretningsmannen er dømt for å ha skjult en formue på over 200 millioner kroner i utenlandske selskap registrert i Skottland, på Kypros og på Isle of Man.

I tillegg ble en inntekt på 29 millioner kroner unndratt norske myndigheter.

Den ferske dommen fra lagmannsretten slår fast at bergenseren unndro skatt for rundt ti millioner kroner.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten er enig i at det er begått et grovt skattesvik, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen til NRK.

Viktig å slå ned på dette

Retten syns det er viktig å slå ned på denne typen unndragelser. Av «allmennpreventive hensyn tilsier en streng straffereaksjon overfor skatteunndragelser av et slikt omfang og karakter som det skal utmåles straff for», står det i dommen.

Av dommen kommer det fram at den tiltalte bevisst har unndratt skatt på inntekter på nesten 30 millioner, og en formue på 204 millioner kroner.

Dommen peker på at mannen visste det ville være vanskelig for ligningsmyndighetene å finne denne informasjonen hvis ikke han informerte om det selv.

Derfor ble fengselsstraffen først satt til tre år og seks måneder i Bergen tingrett.

– Det er en komplisert sak med mange transaksjoner og det har tatt tid å få kartlagt alle de faktiske forholdene i saken. Den har forgreininger til mange land, sier Torgersen.

Saken ble anmeldt i 2008

Saken har tatt lang tid, og det er etter dommen formildende omstendigheter.

Saken ble først anmeldt i 2008, og Økokrim overtok saken i 2013.

I tillegg har saken ligget ubehandlet hos statsadvokaten i Hordaland på grunn av ressursmangel. Dette tar lagmannsretten hensyn til, og straffen reduseres.

«Det dreier seg om en omfattende økonomisk straffesak som har vært vanskelig og tidkrevende å etterforske, og der ligningsmyndighetene og politiet selv har måttet avdekke de straffbare forhold», står det i dommen.

Lagmannsretten mener likevel politiet har brukt for lang tid.

Forsvareren til mannen, advokat Arild Dyngeland, er enig i at den lange behandlingstiden skal være formildende i straffeutmålingen.

Forretningsmannen fikk medhold for flere punkter i lagmannsretten enn i tingretten.

– Nå kommer vi til å gjøre en grundig vurdering av dommen og vurdere om det er grunn til å anke, sier Dyngeland.

Mannen er sist i Gulating lagmannsrett dømt til to års fengsel, hvorav åtte måneder er gjort betinget.

Forretningsmannen erkjenner ikke straffskyld.