Forklarer kva Vestlandet er

– Vestlandet er ikkje så gammalt namn som ein skulle tru, seier forskar Yngve Flo.

Kommuneforskar Yngve Flo forklarer. Reporter Halvor Folgerø.