Foreldrene skyldte 54 kroner – kommunen truet med å kaste barnet ut av barnehagen

Da et foreldrepar i Bergen glemte å betale barnehagens purregebyr på 54 kroner, truet kommunen med å kaste ut barnet. – Denne saken ser stadig styggere ut, mener SV.

Tone Sandstå, styrer i Søre Skogvei barnehage

INGEN KASTET UT: Tross mange varsler om oppsigelse har styrer Tone Sandstå sammen med foreldrene klart å unngå utkastelser. – Dette er barn som sårt trenger barnehageplass, og da går man jo inn og ser på hvilke alternativer som finnes.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Oddny Miljeteig

MOLBOORDNING: – Å beholde muligheten til å kaste ut barn, samtidig som man plikter å ta dem inn igjen, er en ren molboordning, sier Oddny Miljeteig (SV).

Foto: Bergen kommune

Hver måned får Tone Sandstå, styrer i Søre Skogvei barnehage i Bergen, en liste over barn som kan miste plassen fordi foreldrene ikke har betalt regningen.

– Det er ikke snakk om høye beløp. Det høyeste har vært på 4.500 kroner, sier hun.

Det laveste var på 54 kroner.

– Foreldrene hadde glemt purregebyret. Likevel fikk de varsel om oppsigelse. Jeg synes det er unødvendig for sånne fillebeløp, sier Sandstå.

Byråden: – Jeg blir veldig lei meg

Jana Midelfart Hoff

LEI SEG: – Dette blir jeg veldig lei meg for å høre, for dette er absolutt ikke intensjonen, sier oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H) om saken fra Søre Skogvei barnehage.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

345 barnehagebarn ble truet med utkastelse i Bergen i fjor. 33 av dem mistet plassen.

ALT OM SAKEN: Barn av dårlige betalere fratas SFO- og barnehageplass

Oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H) sier utkastelsesvarsler ikke skal forekomme før gjelden overstiger 500 kroner.

– Dette blir jeg veldig lei meg for å høre, for dette er absolutt ikke intensjonen, sier hun om saken fra Søre Skogvei barnehage.

– Jeg får mer og mer følelsen av at kommunen har opprettet en ren inkassoordning. Denne saken ser stadig styggere ut, mener Oddny Miljeteig (SV).

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

KREVER VESENTLIG MISLIGHOLD: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber kommunene endre reglene.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa denne uken at det må foreligge et vesentlig brudd på kontrakten mellom foreldrene og barnehagen før et barn kan sies opp.

– Én måned kan ikke regnes som vesentlig, sier han.

Vanlig pris på en barnehageplass i Bergen er vel 2.500 kroner i måneden. De mest subsidierte lavinntektsfamiliene slipper unna med 577 kroner. Altså er mindre enn én måneds manglende betaling i dag nok til utkastelse.

Hoff har etter kunnskapsministerens uttalelser varslet at reglene skal endres, og sier tre måneders manglende betaling kan bli ny praksis.

Flere vil forby utkastelse

Norske kommuner må nå også endre regelverket slik at barn av foreldre med utestående betaling ikke nektes ny plass etter utkastelse. Flere opposisjonspolitikere i Bergen tar til orde for regler som gjør at barn ikke kan kastes ut.

Harald Schjelderup

ALVORLIG: – Vi ser svært alvorlig på at Bergen har hatt en praksis som bryter med barnehageloven og bystyrets ambisjon om at barn ikke skulle miste plassen, sier Harald Schjelderup (Ap).

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Å beholde muligheten til å kaste ut barn, samtidig som man plikter å ta dem inn igjen, er en ren molboordning, sier Oddny Miljeteig.

– Vi vil forsøke å avslutte praksisen, for å unngå at barn blir kasteballer i systemet, sier Rødts Sofie Marhaug.

– Vi må sørge for at barn ikke mister barnehageplassen, sier Harald Schjelderup (Ap).

Venstre avventer byrådens forslag før de tar stilling til om muligheten til å si opp barn bør fjernes.

– Men barns beste må ivaretas, og det vil jo si at ingen barn som trenger barnehageplass kan kastes ut, sier gruppeleder Julie Andersland.

LES OGSÅ: Vil lovfeste forbud mot å kaste ut barn