FØLG ETTERSLUKKINGA AV BRANNEN:

Brann ved Bryggen i Bergen