NRK Meny
Normal

Følg bybaneavgjørelsen direkte her

I dag vedtar bystyret om bybanetraseen mot Åsane skal gå forbi Bryggen. Her kan du følge møtet direkte.

Møte i Bergen bystyre

I dag skal bystyret avgjøre hvilken bybanetrasé de skal gå for på strekningen mellom Bergen sentrum og Åsane.

Selv om det i utgangspunktet så ut som om bybane over Bryggen var avgjort, kom opposisjonen med et nytt tunnelforslag bare to dager før avgjørelsen skulle tas.

Tre arbeiderpartipolitikere ba om å bli fristilt i spørsmålet om bybanen over Bryggen, og sparket dermed nytt liv i bybanekonflikten.

Arbeiderpartiet valgte likevel å stå på sitt, og bystyregruppen har besluttet å stemme samlet i saken ved møtet i dag. Slik står byrådsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti ved lag.

Mens Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og SV støtter trasé på gateplan gjennom sentrum, ønsker Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt å legge banen i tunnel.

Bybanen over Bryggen

DEBATT: I dag skal det avgjøres hvilken bybanetrasé byrådet skal velge.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon

Planlegge dager med dårlig byluft

I tillegg til den betente bybanesaken, vil bystyre revidere planene for hvordan å håndtere dager med veldig høy forurensning i sentrum.

I mars vedtok bystyret en femdoblet bompengeavgift på dager med dårlig luft byluft. Det betyr at bompengepasseringene i byen vil koste 225 kroner for personbiler i rushtiden, og 95 kroner utenom. Dette vil gjelde dager det er meldt helseskadelig luft i minst to dager.

Såkalt giftlokk over Bergen januar 2016

DATOKJØRING: Dette bildet av Bergen sentrum er tatt da det var datokjøring i Bergen i januar. Slike dager skal planlegges på møtet i dag.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

På dagens møte skal de ulike virkemidlene kommunen har til rådighet for å bedre luftkvalitietet i Bergen diskuteres. Det vil diskuteres hvordan disse tiltakene vil bli tatt i bruk ved slike dager, ut ifra blant annet varsler fra Meteorologisk institutt.

Det er en bred oppfatning av at bortvisning av skip i Bergen sentrum vil være et tiltak å ta i bruk på dager med høy forurensing. I vinter reagerte mange på at skip lå til kai mens det ble innført datokjøring for bilister.

Bergen bystyre

BYSTYRET: I dag skal blant annet bybanen og byens dårlige luftkvalitet diskuteres på bystyremøtet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Se hele sakslisten for møtet her.

Møtet vil starte med en orientering om overgrepssaken i Bergen, hvor en barnehageansatt er siktet for voldtekt og seksuelle overgrep på fem barn.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik