Flyttar 110-sentral til Bergen

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har vedteke å flytte 110-sentralen i Florø til Bergen. Det er klart etter at DSB har gjennomført høyring og varsla vedtak om regionalisering av 110-sentralane. I eit brev blir Bergen kommune pålagt å etablere ein 110-sentral for den nye regionen. Sentralen skal samlokaliserast med politiet sin operasjonssentral i Bergen.