NRK Meny
Normal

Fløystad: – Føler meg urettferdig behandlet

Visepolitimester Gunnar Fløystad vil ikke trekke seg. – Overhodet ikke er grunnlag for kritikken, sier hans advokat Svein Aage Valen.

Gunnar Fløystad

UENIG I KRITIKKEN: Gunnar Fløystad mener kritikken som er rettet mot hans rolle i varslersaken er ubegrunnet.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Varslerrapporten som ble lagt frem av Jan Fougner på vegne av Justisdepartementet i dag retter krass kritikk mot politiledelser i Hordaland politidistrikt.

Gunnar Fløystad er visepolitimester og en av dem som omfattes av kritikken.

Avviser kritikken

Rapporten er bygget på en rekke enkeltforhold, og noen av dem knytter seg til det som gjelder Fløystads involvering i saken.

– Fløystad stiller seg avvisende til de vurderingene som gjøres i forhold til hans rolle, så langt de gir grunnlag for kritikk fra granskingsutvalget. Det sier Fløystad advokat Svein Aage Valen.

Et av punktene Fløystad kritiseres for er omstendigheter våren 2014 hvor rapporten sier Fløystad skal ha marginalisert Schaefer og ikke tatt ham på alvor da han mente Monika-saken måtte gjenopptas.

– Denne kritikken mener han det overhodet ikke er grunnlag for. Han har skrevet i klartekst at han vil følge opp saken. Det eneste han har sagt til Schaefer er at han ikke kunne gi saken umiddelbar prioritet, men han har aldri avvist at den ville bli fulgt opp, sier Valen.

Er ikke bekymret for sin stilling

Gunnar Fløystad er ikke bekymret for at rapporten vil få konsekvenser for hans stilling i politiet.

– Han vil fortsette sin stilling som visepolitimester i Bergen. Det vil ikke være aktuelt for han å trekke seg på grunnlag av denne rapporten. Det er det ikke grunnlag for, sier Valen.

At politidirektør Odd Reidar Humlegård begjærer en eventuell intern etterforskning av enkeltpersoner er ikke et problem for Fløystad.

– Fløystad er ikke bekymret for en eventuell etterforskning av Spesialenheten. Det fordi det ikke er noe straffansvar for Fløystad knyttet til det han har eller ikke har gjort i denne saken, sier Valen.

– Urettferdig fremstilt

Både Fløystad og hans advokat stiller seg kritiske til måten rapporten er utarbeidet på.

– Den er basert på en veldig spesiell form for bevisvurdering hvor man trekker ting ut av sin sammenheng. Når man tolker saken som utvalget har gjort og sier at det må sees i en kontekst og det må sees i en sammenheng med masse andre forhold, da blir det helt umulig å forsvare seg mot. Det blir rett og slett ikke holdbart. Fløystad tillegges oppfatninger som han ikke har hatt. Hans uttalelser strekkes etter hårene og gis et helt annet innhold enn det de objektivt har, sier Valen.

– Så det vil si at han blir feil fremstilt?

– Ja. Han setter ikke spesielt pris på å få en sånn fremstilling og det er selvfølgelig en belastning å bli fokusert i en sak som denne. Dette er i sammenheng med det han opplever som en forutinntatt gransking hvor veldig mange av konklusjonen var gitt på forhånd, sier Valen.