Flere politidistrikt holder stillinger ledige

Stramme budsjetter hindrer flere ansettelser, sier politiet.

Politihuset i Bergen

LEDIGE STILLINGER: Vest politidistrikt er et av distriktene som holder stillinger ledige.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Regjeringen har et mål om at politidekningen i Norge nasjonalt skal være to politimenn per tusen innbygger. Politiet har derfor fått penger til over 2600 nye stillinger alt i alt.

I år fikk politiet 186 nye stillinger. Likevel er det færre politimenn på jobb enn de har fått penger til. Åtte av tolv distrikter velger å holde stillinger ledige over en periode for å spare penger, ifølge opplysninger NRK har innhentet.

Oslo, Troms, Nordland og Finnmark er de fire eneste politidistriktene som sier de ikke vil holde stillinger ledige i 2019.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener man kan få inntrykk av at nye stillinger betyr flere politimenn hele året. I realiteten kan nyansettelsen skje først helt på slutten av 2019.

Mange uten jobb

Forbundslederen er kritisk til mangelen på ansettelser, spesielt med tanke på nyutdannet politi som sliter med å skaffe seg jobb.

– Det er en klar lovnad om at politistudenter skal få jobb når de er ferdigutdannet. Det skjer ikke og er et klart løftebrudd, sier han.

Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund

KRITISK: Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund, er ikke fornøyd med situasjonen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Han forteller at dette først og fremst går utover befolkningen og har en konsekvens for rekrutteringen av nye politistudenter.

– Det gjør noe med motivasjonen til studentene. Vi har sett en reduksjon i søknader de tre siste årene. Det er veldig synd, sier Bolstad.

Må prioritere

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, forteller at det er et stramt budsjett som er grunnen til at de noen steder velger å holde stillinger ledige.

Kaare Songstad

HOLDER BALANSEN: Politimester for Vest politidistrikt, Kaare Songstad, forteller at det er utfordrende å holde budsjettet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– At vi må balansere budsjettene våre, er ikke nytt. Det driver alle distriktene med. Men vi må styre stramt i hverdagen. Det betyr at vi må gjøre vanskelige prioriteringer, som for eksempel å si nei til enkelte saker og noen steder holder stillinger ledige, sier han.

Hvor lenge og hvor mange stillinger som holdes ledige, varierer i distriktene.

Ikke nok penger

Personellutgifter tar mesteparten av politiets budsjett og utgjorde tre fjerdedeler av politiets utgifter i 2017.

Sør-Øst politidistrikt er et av politidistriktene som ser seg nødt til å holde stillinger ledige over en periode for å holde seg innenfor budsjettet.

– I motsetning til de fleste andre virksomheter som hovedsakelig styrer etter økonomi, har politidistriktene i tillegg et krav om å bemanne tildelte politistillinger. Til tross for at økonomien tilsier at man ikke har økonomi til å besette disse stillingene, sier leder av virksomhetsstyring i Sør-Øst politidistrikt, Gard Hagen.

– Hovedregelen er at stillingene skal bemannes

Peter Frølich (H), andre nestleder i justiskomiteen til Stortinget, reagerer og sier politiet ikke skal holde stillinger ledige.

– De har fått penger til å ansette politifolk rundt i Politi-Norge. Hovedregelen er at stillingene skal bemannes, sier Frølich.

Peter Christian Frølich

UENIG: Peter Frølich (H), andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, mener det ikke skal være nødvendig å holde stillinger ledig.

Foto: Hordaland Høyre

Søk i valresultata

valg-dekorasjon