NRK Meny

FLERE PÅ TRYGD ETTER REFORM:

NAV-reformen har ikke lykkes i å få flere i jobb og færre på trygd. «Vi finner at Nav-reformen mislyktes i å høste de tilsiktede fordelene ved sammenslåingen» er konklusjonen i en rapport fra Uni Research Rokkansenteret i Bergen.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.