Flere GHB-overdoser på en natt

Haukeland Universitetssykehus har på en natt hatt opptil 6-7 forgiftninger forårsaket av partydopet GHB.

GHB-beslag

GHB-bruken i Bergen øker.

Foto: Tollvesenet

Det forteller Herafnkell Thordarson, assisterende avdelingsdirektør på medisinsk avdeling til Bergens Tidende .

Ungdomsproblem

Fredag havnet tre ungdommer på akutten etter å ha pådratt seg GHB-forgiftning. Og denne episoden er slik helsepersonellet ser det et tegn på en generell utvikling.

– Vi opplever en økt forekomst av forgiftninger med GHB. Det er hovedsakelig yngre personer som kommer inn i bevisstløs tilstand, sier Thordarson.

Kobles til respirator

De fleste overdosetilfellene skjer i helgene. Men også i midtukene er det etterhvert blitt vanlig med flere overdoser per dag.

– Det finnes ingen motgift mot dette stoffet. De fleste blir lagt inn til observasjon og får støttebehandling, hvor vi ser til at de puster bra. I noen tilfeller, særlig når GHB er blandet med flere stoffer, er respirator nødvendig, sier Thordarson.

Tar overdose flere ganger

Ting tyder også på at ungdommene ikke tar skrekken selv om de har vært døden nær av overdose.

– Det hender at vi får de samme pasientene igjen flere ganger i løpet av kort tid. Det er ganske vanlig at ungdommene ikke vil fortelle hva som har skjedd eller hva de har fått i seg, sier Thordarson.

På senhøsten i fjor kom det første overdosedødsfallet i Bergen som følge av GHB-bruk.