FLERE FARTØY I SØKET:

Politi, en redningsskøyte og tre fartøy fra Kystvakten deltar foreløpig i søket, som foreløpig konsentrerer seg om området utenfor Etne.