NRK Meny
Normal

Flere blir syke i offshorenæringen

Dårlige tider i oljebransjen og nedbemanning i mange selskap fører til økt sykefravær.

ekofisk

NEDGANGSTIDER: Flere offshorekonsern har vært gjennom kraftige nedbemanninger det siste året.

Foto: Industri Energi

– Sykefraværet totalt går opp. Det er naturlig å tenke at det kan ha sammenheng med de usikre tidene. Det er en hel næring som blir rammet, sier HR-direktør i Odfjell Drilling Hilde Frøland.

Odfjell Drilling har fjernet 1200 stillinger det siste halvannet året. Et annet offshorekonsern, Aibel, har også hatt flere runder med kraftig nedbemanning det siste året, nå i april mistet 500 ansatte jobben .

Samtidig har særlig Aibel sine kontor i Bergen og Kristiansund hatt økt sykefravær.

Folk blir stresset hver gang det blir invitert til allmøte da de ikke vet om det handler om nedbemanning eller noe positivt.

Konserntillitsvalgt i Aibel, Momir Repaja

– Psykisk påkjenning

Det er først og fremst ingeniører og andre kontoransatte som har fått høyere sykefravær i Aibel. Blant de kontoransatte har sykefraværet gått opp fra 2.5 prosent til nesten 4.5 prosent.

Konserntillitsvalgt i Aibel, Momir Repaja, sier nedgangstidene kan være grunnen til det økte sykefraværet.

– Folk blir stresset hver gang det blir invitert til allmøte da de ikke vet om det handler om nedbemanning eller noe positivt. Det er en psykisk påkjenning, og det er naturlig at det kan påvirke sykefraværet, mener han.

Redd for fravær

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret har studert sykefraværet i Norge generelt. Han sier dårlige tider både kan gi høyere og lavere sykefravær.

– Det er to virkninger som trekker i motsatt retning her. På den ene siden blir det noe lavere fravær fordi vi ble redde for å miste jobben om vi er borte.

Dårlige tider vil presse de sykeste ut av jobb, slik at de som blir igjen i gjennomsnitt er friskere og har mindre fravær, sier Knut Røed.

Arbeidslivsforsker Knut Røed ved Frischsenteret

DRAR I FLERE RETNINGER: Nedbemanning kan føre til både høyere og lavere sykefravær, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.

Foto: NRK

– Det vil trekke i retning av at sykefraværet blir lavere etter nedgangstider. Men på den annen side skaper nedgangstider økt usikkerhet som kan gå ut over den psykiske helsen, forklarer han.

De norske velferdsordningene kan dessuten oppmuntre til sykemelding i stedet for permittering når nedbemanningsspøkelset truer.

– Det kan være mer attraktivt å sykemelde seg framfor å få dagpenger som arbeidsledig eller ble permittert. Blir man arbeidsledig eller permittert er kompensasjonen betraktelig lavere enn ved sykelønn, sier Røed.

Sykefraværet gikk ned

Også offshoreselskapene ser de motstridende reaksjonene når jobber forsvinner. Aibel har hatt økt sykefravær blant kontorfolk i Bergen og Kristiansund. Men fagarbeiderne i produksjonen har tvert om mindre sykefravær nå for tiden, sier konserntillitsvalgt Repaja.

– Det har jo vært en del permittering der, men likevel har sykefraværet gått ned. Vi finner ikke svar hvorfor, sier han.

I Odfjell Drilling gikk sykefraværet markert opp da nedbemanningsrundene startet for ett år siden. De satte ned en gruppe som var tettere på hver enkelt sykemeldte.

– Sykefraværet har gått ned samtidig som vi har nedbemannet mer. Men det kan jo hende folk er enda mer redd for å miste jobben, sier HR-direktør Frøland.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Lervik
Forsvaret detonerte håndgranaten som onsdag ble funnet på parkeringsplassen ved legevakten.