FLERE ÅRSAKER TIL KONFLIKTEN:

Norwegian beklager at det ikke var mulig å bli enige i meklinga med de kabinansatte. Pensjonskrava og kravet fra personalet om å være ansatt i mor-selskapet er årsakene til konflikten sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik.