FLEIRE UHELL I TRAFIKKEN:

Trafikkulukker i Bergen og omland kostar forsikringsselskapa nesten ein million kroner kvar dag, det syner tal Bergensavisen har henta frå Finans Norge. Talet på ulukker auka med 15 prosent i fjor, og berre i Bergen vart det utbetalt 257 millionar kroner etter materielle skader. Dei fleste trafikkuhella skjer mellom klokka 15.00 og 17.00 på ettermiddagen.