FLEIRE STADAR STENGT ETTER TREFALL:

Fv 165 Gymmeland – Frotveit, på strekninga Kaland – Bontveit er det midlertidleg stengt på grunn av oppryddingsarbeid etter ein rotvelt. Fv 368 Myking bru, på strekninga Lonevåg busst – Fotladsvåg er midlertidleg stengt for store køyretøy på grunn av at tre heng i lysleidningen. Passasjerbilar kan passere. Fylkesveg 328 Stordalen er stengt på grunn av eit tre ligg over vegen.