Fjord1 kan mista E39-samband

Fjord1 står i fare for å miste drifta av E39-sambandet Sandvikvåg-Halhjem, det skriv Sogn Avis. Fjord1 har tent gode pengar på det sterkt traffikerte ferjesambandet sør for Bergen, men blir no møtt med tøff konkurranse i anbodsrunden.Torghatten Nord vil i sitt anbod nemleg drifte sambandet i ti år for 4,7 milliardar kroner. Fjord1 sitt anbod ligg ein milliard kroner høgare.

Gassferja MF Raunefjord ved Halhjem ferjekai
Foto: Harald Sætre