FISKEMÅKEN KAN FORSVINNE:

Bestanden av fiskemåker er gått tilbake med 90 prosent på Vestlandet og arten står nå i fare for å bli utryddet. Fiskemåken har stått på rødlisten for utrydningstruede arter siden 2010. I 1980 fantes det 40.000 hekkende fiskemåkepar sør for Stadt. I år 2000 var bestanden redusert til 10.000.

Fiskemåke.
Foto: STEFAN BERNDTSSON/BILDET ER LISENSIERT UNDER CREATIVE COMMONS MED LISENSIERINGSKODE CC BY 2.0.