Ferjesamband stengt

På fylkesvei 57 er ferjesambandet Leirvåg–Sløvåg stengt på grunn av uvær.