Kommunelege anklager sykehjemssjef for «grovt uforsvarlig» opptreden

Kommunelegen på Fedje mener sykehjemssjefen vil «ta» ham, og at hun derfor har brutt taushetsplikten og gitt beboerne uforsvarlig behandling. Fylkeslegen åpner sin fjerde tilsynssak.

Fedje sjukeheim

FIRE TILSYNSSAKER: Det lille sykehjemmet på Fedje, med tolv beboerplasser, er nå gjenstand for fire tilsynssaker hos fylkeslegen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunelegen på Fedje, Ernst Horgen, er under gransking av fylkeslegen for sitt arbeid som tilsynslege for de tolv beboerne på Fedje sjukeheim, en rolle han har hatt siden 1983.

Pårørende til to beboere har sendt inn klager om påstått uforsvarlig helsehjelp, og sykehjemssjef Nadine Gutte-Preusse har varslet fylkeslegen om en tredje sak knyttet til Horgen. Fylkeslegen i Hordaland har åpnet tilsyn i samtlige tre saker.

Nå «svarer» kommunelege Horgen med en klage på sykehjemssjef Gutte-Preusse, som også er pleie- og omsorgsleder i den lille øykommunen.

Kommunelegen har klaget inn sykehjemssjefen for brudd på taushetsplikten og uforsvarlig pasientbehandling.

Han mener Gutte-Preusse urettmessig har sendt Fedjes tidligere rådmann usladdede avviksmeldinger, og at avviksmeldinger som kunne vært brukt til å unngå nye avvik, ble skrevet og sendt for sent.

Fylkeslegen har valgt å åpne tilsynssak, sin fjerde samtidige knyttet til Fedje sjukeheim. Sykehjemssjefen og kommunelegen har dermed hver sin tilsynssak gående «mot» hverandre.

Kommuneledelsen forholder seg inntil videre rolig i saken, forteller konstituert rådmann Øyvind Tolleshaug.

– Foretar Fedje kommune seg noe knyttet til tilsynssakene og eventuelle samarbeidsproblemer på sykehjemmet?

– Ikke foreløpig, sier Tolleshaug.

Ernst Horgen

– ALVORLIG FORSØMMELSE: «Jeg har prøvd å forklare Nadine Gutte-Preusse at dette er en alvorlig forsømmelse», skriver kommunelege Ernst Horgen til fylkeslegen, om sykehjemssjefens forsinkede avviksrapportering.

Foto: Tore Kristiansen / VG

– Hadde ikke tenkt å melde fra

NRK har tidligere fortalt om Horgens konflikt med den sparkede rådmannen Ingebjørg Vamråk. Kommunelegen uttalte da at han ikke kjente til at han hadde noen konflikt med rådmannen.

Men når han nå skriver til fylkeslegen om sin motivasjon for å klage på sykehjemssjefen, legger ikke kommunelegen skjul på at Vamråks avgang var av betydning for ham.

Kommunelegen mener sykehjemssjefen har gjort seg skyldig i «grov uforsvarlighet» og «alvorlige forsømmelser». Men han var villig til å unnlate å melde fra om det – nettopp fordi rådmannen fikk sparken:

«I utgangspunktet hadde jeg tenkt å la klagemålene, som begge er alvorlige, ligge all den tid kommunen bestemte seg for å si opp rådmann», skriver Fedjes kommunelege til fylkeslegen.

Fylkeslegen bekrefter at de har åpnet tilsynssak som følge av klagen, men vil ikke kommentere innholdet i den.

– Det har kommet inn en klage vedrørende påstått brudd på taushetsplikten. Vi kommer til å hente inn uttalelser og gjøre en vurdering av klagen, sier assisterende fylkeslege Sjur Lehmann til NRK.

Nadine Gutte-Preusse

INNKLAGET: Nadine Gutte-Preusse, sykehjemssjef og pleie- og omsorgsleder i Fedje kommune. Bildet er tatt på Fedje sjukeheim i 2013.

Foto: Siri Løken / NRK

– Hun skulle «ta» meg

Selv om det er taushetsbrudd og uforsvarlig behandling kommunelegen formelt klager på, ytrer han også frustrasjon over at det har blitt skrevet langt flere avviksmeldinger ved Fedje sjukeheim etter at Nadine Gutte-Preusse overtok som leder i oktober i fjor.

NRK har tidligere fortalt hvordan kommunelegen anser den økte mengden avviksmeldinger som del av et «komplott» og en «vendetta» mot ham.

I klagen til fylkeslegen hevder Horgen at han høsten 2017 fikk vite at den ferske sykehjemssjefen «sammen med en eller to andre skulle "ta legen"».

Sykehjemssjefen ønsker ikke å uttale seg om saken. Eks-rådmann Ingebjørg Vamråk har tidligere avvist påstandene, men fortalt at hun oppfordret ansatte til å formalisere uønskede hendelser, for å få på plass et velfungerende avvikssystem.

Konstituert rådmann Øyvind Tolleshaug, som var sentral i å få Vamråk sparket, synes som Horgen det har blitt litt vel mange avviksmeldinger fra sykehjemmet i det siste.

– De har fått en slags «dille», og begynt å registrere alt som avvik, sier Tolleshaug.

Fedje fra fergen Fedjefjord

ØYKOMMUNE: De 587 innbyggerne på Fedje har den siste tiden opplevd mye politisk bråk i kommunen. Nå er det også kommet en fjerde tilsynssak knyttet til sykehjemmet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Leverte usladdede avviksmeldinger om pasienter

Kommunelegen hadde altså ikke tenkt å rapportere sykehjemssjefens påståtte forsømmelser, men oppgir NRKs omtale av tilsynssakene som deler av årsaken til at han nå likevel velger å gjøre det.

«Nå er dette kommet dit hen at fylkesmannen dels må få en noe mer detaljert innsikt i hva som har skjedd og hvordan NRK kan sitte med det de har, og dels vil man nå kunne se hvor skadelig dette kan være for arbeidet med pasientene», skriver kommunelegen i klagen.

At sykehjemssjefen skal ha levert avviksmeldinger til eks-rådmann Vamråk uten å sladde beboernes personopplysninger, omtaler Horgen som et «alvorlig og uforsvarlig» brudd på taushetsplikten.

«Pasienter og deres familier kan ikke føle seg trygge på at journalopplysninger ikke kommer utenfor institusjonen utover det tilsynet har krav på», skriver kommunelegen.

NRK har omtalt deler av innholdet i de anonymiserte tilsynssakene fylkeslegen har gitt innsyn i, men ikke innholdet i avviksmeldingene Horgen refererer til.

Kommunelegen skriver likevel til fylkeslegen om avviksmeldingene at «pårørende kommer nå til meg og har gjenkjent det som skrives».

Øyvind Tolleshaug

FLERE AVVIKSMELDINGER: – De har fått en slags «dille», og begynt å registrere alt som avvik, sier konstituert rådmann i Fedje kommune, Øyvind Tolleshaug.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Ikke avvik som fortjener omfattende behandling»

Kommunelegen mener videre det var «grovt uforsvarlig» av sykehjemssjefen å vente i månedsvis med å skrive avviksmeldinger på alvorlige hendelser.

Flere avviksmeldinger på hendelser som skjedde høsten 2017 er skrevet først i januar og februar i år, noe sykehjemssjefen allerede har tatt selvkritikk på overfor fylkeslegen i forbindelse med andre tilsynssaker.

«Jeg har prøvd å forklare Nadine Gutte-Preusse at dette er en alvorlig forsømmelse», som vil «kunne ha alvorlige konsekvenser for pasientene», skriver Horgen.

Han henviser til at sykehjemssjefen selv skal ha karakterisert noen av avvikene som hendelser som kunne gjenta seg. Derfor er kommunelegen kritisk til at han ikke raskt ble forelagt disse avviksmeldingene, slik at man lettere ville kunne unngå å gjøre samme typen feil.

I en tidligere e-post til rådmannen, før noen av hendelsene endte opp som tilsynssaker, antydet kommunelegen imidlertid at avvikene ikke var alvorlige:

«Dette er ikke avvik som fortjener omfattende behandling og skal til fylkesmannen», skrev han.

Fylkeslegen har altså vist seg uenig i den vurderingen, ved å åpne flere tilsynssaker. Men kommunelegen fastholder i sitt klagebrev at «avvikene, hvis de hadde blitt gjennomgått» ikke gir grunn til noen «grovt svekket» tillit til ham, noe han mener sykehjemssjefens opptreden har medført.

Ingebjørg Vamråk

– MOTTOK USLADDEDE AVVIKSMELDINGER: Eks-rådmann Ingebjørg Vamråk skal ifølge kommunelegen ha mottatt personopplysninger om beboerne på Fedje sjukeheim.

Foto: Ingelin Holen

– Hun er skyld i uroen

Mens det tidligere har kommet klager på den mangeårige tilsynslegens mangel på faglige råd og oppførsel overfor sykepleiere, hevder han nå overfor fylkeslegen at det er den ferske sykehjemssjefen som er skyld i «uroen» på sykehjemmet.

Fylkeslegen har oversendt Horgens klage til Nadine Gutte-Preusse for uttale. Hun har foreløpig ikke sendt sitt svar, og vil ikke kommentere saken overfor NRK.

– Jeg har diskutert dette med NSF (Norsk Sykepleierforbund), og blitt rådet til ikke å uttale meg, sier Gutte-Preusse.

Norsk Sykepleierforbund ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Fordi det er en pågående tilsynssak, sier fylkesleder Mette Mikkelsen.

Ernst Horgen har ferie denne uken. Han har ikke besvart NRKs henvendelser på telefon, tekstmelding eller e-post.