Får pengar etter flaum

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre løyver 135.000 kroner for å rette opp flaumskadar, melder Fjordingen. Pengane skal gå til oppbygging av stiar og bruer i Jostedalsbreen nasjonalpark etter flaumen i fjor haust.