NRK Meny
Normal

Får millioner til miljøvennlig fergedrift

Hordaland blir det første fylket i Norge til å teste ut mer miljøvennlige fergesamband. Fylkeskommunen får hele 134 millioner kroner til å teste ut den nye teknologien.

Ampere

ELEKTRISK: Bilfergen Ampere i Sognefjorden er den eneste helelektriske bilfergen i verden. Nå kan flere ferger i Hordaland bli slik som denne.

Foto: Norled

– Vi ser muligheten til å være med på en teknologiutvikling og nye løsninger for fremtidens fergesamband, sier Nils Kristian Nakstad, direktør i Enova.

Gjennom kollektivselskapet Skyss lyser Hordaland fylkeskommune ut ni fergesamband i Hordaland, med oppstart mellom 2018 og 2020.

–Vi ser muligheten for å være med på en god teknologiutvikling og videre utvikling av norsk ferjesamband, sier Nakstad.

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad er direktør i Enova.

Foto: NRK

Elektriske ferger

Hordaland fylkeskommune har søkt Enova innenfor deres program for ny teknologi. Prosjektet tester ut ny teknologi og vil bygge erfaring og bidra til å gjøre lav- og nullutslippsferger konkurransedyktige over tid.

Enova investerer 133,6 millioner kroner i landanleggene. Støtten sikrer at Skyss kan stille strenge krav til energiforbruk og klimagassutslipp.

– Hordaland fylkeskommune går foran med å ha høye ambisjoner på klimavennlige løsninger. Vi ønsker å være med for å skape god utvikling, sier Nakstad.

De fleste strekningene vil få helelektriske ferger eller hybrid-ferger.

– Pengene skal brukes til å bygge ut landanlegg for null- og lavutslippsferger. Dette er et viktig bidrag til å skaffe mer klimavennlige løsninger på fergesiden, sier direktør Oddmund Sylta i Skyss.

Mer miljøvennlig

I vedtaket til Hordaland fylkeskommune skal en miljømodell med lavutslipp legges til grunn. Landanleggene vil eies av fylkeskommunen, og driftes av rederiene.

Oddmund Sylta

Direktør Oddmund Sylta i Skyss.

Foto: Alexander Vollevik Larsen / NRK

– Pengene vi har fått kommer ikke til å dekke alt, men en god del av kostnadene. Midlene er en helt nødvendig forutsetning for å oppfylle de politiske målene om mer miljøvennlig fergedrift, sier Sylta.

Ferger med delvis elektrisk eller helelektrisk drift vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner i maritim sektor, mener Enova.

Eneste i verden

Bilfergen Ampere i Sognefjorden er den eneste helelektriske bilfergen i verden. Satsingen i Hordaland kan åpne opp for miljøvennlige ferger i inn- og utland, gjennom å prøve ut ny teknologi.

– Hordaland fylkeskommune går foran å stiller høye krav til sine offentlige anskaffelser knyttet til fergedrift. Det er nettopp derfor har vi inngått denne avtalen, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik